Rotacyjny dzielnik próbek Laborette 27

FRITSCH GmbH Mahlen und Messen
Producent: FRITSCH GmbH Mahlen und Messen

LABORETTE 27 jest rotacyjnym dzielnikiem próbek do reprezentatywnego dzielenia próbek w laboratorium. Dzieli on nadawę suchego materiału sypkiego lub zawiesiny cząstek na równe części, przy czym każda część próbki jest reprezentatywna dla całej próbki.

Nieorganiczne lub organiczne próbki są przygotowywane dla potrzeb analizy, kontroli jakości lub badania materiału tak, aby na podstawie analizy jednej wydzielonej próbki otrzymać pewne wyniki dotyczące fizycznych lub chemicznych własności całej próbki.

 

ZASADY PRACY

W „LABORETTE 27″ w jednym przyrządzie połączono trzy różne zasady dzielenia tak, aby zalety tych metod optymalnie wykorzystać.

rotacyjny dzielnik próbek

Strumień materiału próbki trafia – prowadzony przez lejek – centrycznie na wierzchołek stożka. Przez ześlizgiwanie się po jego pobocznicy następuje pierwszy podział na strumienie cząstkowe. Zasada ta znana jest jako „sypanie stożka” i jest szczególnie przydatna przy dzieleniu większych ilości.

Tak rozdzielony strumień materiału wprowadzany jest na końcu płaszcza stożka do 30 kanałów i uchwycony w szklanych naczyniach zbiorczych.

Wirowanie stożka ze stosunkowo dużą prędkością obrotową zapobiega występowaniu niejednorodnościom w strumieniu materiału lub rozkładowi podczas podawania. Prawdopodobieństwo wpadnięcia do określonego naczynia jest dzięki wirowaniu stożka jednakowe dla wszystkich części strumienia materiałowego.

Dodatkowo rozdzielany strumień materiału dzięki sile odśrodkowej zostaje przyspieszony na zewnątrz i przepływa łatwiej przez kanały prowadzące do naczyń zbiorczych. Ostre linie oddzielające kanały rozdzielają strumień materiału i zapobiegają powstawaniu złogów.

Duża prędkość obrotowa wirującego stożka dzielącego prowadzi do bardzo wysokiego stosunku podziału tzn. każda próbka składa się z bardzo dużej liczby próbek cząstkowych. Wysoki stosunek podziału jest natomiast jednym z najważniejszych warunków dla dobrego reprezentatywnego podziału próbki.

Dzięki rotacji i ilości kanałów podziałowych zwiększa się ilość podziałów aż do 3000 kroków dzielących na minutę. Każda próbka składa się z bardzo dużej ilości próbek pojedynczych – symbol dokładnego dzielenia próbki. Dokładność podziału w rotacyjnym dzielniku „Laborette 27” wynosi aż 99,9 % a dzielona próbka jest podzielona na chemicznie i fizycznie identyczne próbki składowe.

Dla ułatwienia doprowadzania materiału można zastosować wibracyjny podajnik rynnowy. Materiał próbki doprowadzany jest wówczas do lejka dzielnika w sposób dozowany rynną wibracyjną w kształcie litery „V” lub „U”. Sposób ten jest szczególnie godny zalecenia w przypadku trudno płynących materiałów (np. drobny kamień wapienny). Uzyskane w ten sposób bardzo równomierne podawanie materiału zwiększa dobroć dzielenia.

Każda z częściowych próbek może być albo dzielona ponownie albo poddana analizie. Stosowane jest również łączenie zawartości dwóch próbek cząstkowych, gdy ilość próbki cząstkowej jest za mała.

 

Stosunek podziału

1:8

1:10

1:30

Liczba możliwych podpróbek

8

10

3

Tworzywa

Plastik POM

wzgl. aluminium

Plastik POM

wzgl. aluminium

Plastik POM

wzgl. pokryty PTFE aluminium

Maksymalne ziarno

10 mm

10 mm

2,5 mm

Maksymalna ilość próbki

4000 ml

2500 ml

300 ml

Objętości pojemników

25, 250, 500 ml

25, 250 ml

15, 20, 30 ml

Podział

na sucho/na mokro

na sucho/na mokro

na sucho/na mokro

Dane elektryczne

230 V/1~, 50-60 Hz, 90 Watt

115 V/1~, 50-60 Hz, 90 Watt

230 V/1~, 50-60 Hz, 90 Watt

115 V/1~, 50-60 Hz, 90 Watt

230 V/1~, 50-60 Hz, 90 Watt

115 V/1~, 50-60 Hz, 90 Watt

Masa

7,7 kg

7,7 kg

7,7 kg

Wymiary szer x głęb x wys

Urządzenie nastołowe:

27 x 45 x 46 cm

Urządzenie nastołowe:

27 x 45 x 46 cm

Urządzenie nastołowe:

27 x 45 x 46 cm

Wyślij zapytanie dotyczące tego produktu.