Doradztwo


Usługi doradztwa obejmują następujące działalności:

  • Dobór urządzeń do określonych zadań laboratoryjnych i pomiarowych
  • Kompletacja urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych i uruchomienia u zleceniodawcy
  • Ocena stanu nowoczesności urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych lub stosowanej technologii oraz projekty ich modernizacji
  • Projekty układów pomiarowych oraz przeprowadzanie pomiarów testowych np. rozkładu uziarnienia, amplitudy drgań itp.
  • Szkolenia obsługi urządzeń
    Opracowanie instrukcji stanowiskowych
  • Naprawy urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych
  • Ekspertyzy technologii wytwarzania specjalnych wyrobów stalowych i metalowych
  • Przeprowadzania certyfikacji I/Q i O/Q