Wytrząsarka wibracyjna – ANALYSETTE 3 PRO

FRITSCH GmbH Mahlen und Messen
Producent: FRITSCH GmbH Mahlen und Messen

ANALYSETTE 3 PRO jest pionowo drgającą laboratoryjną wytrząsarką do dokładnego rozdzielania i klasyfikowania frakcji ziaren. Można analizować zarówno suche materiały nasypowe zespoły cząstek w zawiesinie. Zależnie od ilości nadawy i uziarnienia mogą być stosowane sita analityczne jak i misy zbiorcze o różnych średnicach i wysokościach.

  • Przesiewanie na sucho i na mokro można przeprowadzić przy użyciu sit metalowych lub z tworzyw sztucznych względnie mikrosit.

  • Obszerne funkcje jak np. elektroniczna regulacja amplitudy, wskazywanie amplitudy na cyfrowym wskaźniku, możliwość zadania czasu przerw przesiewania, możliwość przesiewania sitami mikro jak również funkcja gotowości do pracy (Stand By).

  • Port szeregowy umożliwiający współpracę z programem komputerowym AUTOSIEB. Dzięki AUTOSIEB spełnione są wymagania dokładnie sprecyzowanych badań kontrolnych według DIN ISO 9000 / ISO 9001:2000.

Dla wyeliminowania wpływu zmiennej ilości sit i materiału przesiewanego na amplitudę wibracji sterowana jest częstość własna systemu drgającego. Sterowana procesorem elektronika wytrząsarki zapewnia dokładnie nastawialną i powtarzalną amplitudę przesiewania. Następuje to przez zbliżenie lub oddalenie częstotliwości, potrzebnej do pobudzenia do drgań danego systemu do jego częstotliwości własnej.

Żądana amplituda drgań zestawu sit pomiędzy 0,1 mm i 3,0 mm może być uzyskana zawsze – i to przy stosunkowo małym poborze mocy. Dlatego możliwa jest ciągła praca bez podgrzania próbki i całego systemu wytrząsarki jak i bez stosowania dodatkowych ciężarków przy małych obciążeniach.

Wytrząsarka wibracyjna może być w prosty sposób przebudowana na młynek mikro „pulverisette 0″ i jest tym samym zastosowalna do rozdrabniania próbek laboratoryjnych na jak najmniejsze cząstki.

Do rozdrabniania służy moździerz z kulą (średnica kuli 50 mm względnie 70 mm tylko dla kul z agatu), które wprawiane są w ruch drgający pionowy. Dzięki temu kula mieląca wykonuje w moździerzu ruchy drgające i w ten sposób rozdrabnia próbkę przez udar i tarcie.

Dla uniknięcia szkodliwej kontaminacji przez ścierane się materiału moździerza i kul mielących do dyspozycji są zestawy mielące (moździerze i kule) z sześciu różnych materiałów. Ponadto „Pulverisette 0” umożliwia rozdrabnianie w płynnym azocie.

 

Metoda analizy

Przesiewanie

Przesiewanie na sucho

Zakres pomiarowy: 20 μm – 63 mm

Maksymalna ilość próbki (ca.): 2 kg

Czas przesiewania (ca.): 3 – 20 min

Przesiewanie na mokro

Zakres pomiarowy: 20 μm – 10 mm

Ilość próbki (ca.): 20 – 100 g

Czas przesiewania (ca.): 3 – 10 min

Przesiewanie precyzyjne mikro

Zakres pomiarowy: 5 μm – 100 μm

Ilość próbki (ca.): 0,05 – 0,5 g

Czas przesiewania (ca.): 30 – 60 min

Maksymalna masa sit

3 kg

Amplituda

0,1 – 3 mm

Sterowanie amplitudą

automatyczne

Średnica sit

100 mm, 200 mm lub 8“

Maksymalna ilość sit w zestawie

10 (50 mm wysokości) lub 16 (25 mm wysokości sita)

Maksymalna wysokość zestawu

550 mm

Program sterowania i opracowania wyników AUTOSIEVE

tak

Kalibrowany środek kontrolny wg. ISO 9001

tak

Złącza

tak

Dane elektryczne

100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 Watt

Masa

21 kg

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)

Urządzenie nastołowe: 37 x 40 x 20 cm

Wyślij zapytanie dotyczące tego produktu.