Wzmacniacze pomiarowe

Wzmacniacze pomiarowe służą do kondycjonowania i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Wielkościami przetwarzanymi są napięcie, prąd, rezystancja, PT 100, Tensometry, termoelementy, (typ K ) częstość nośna ,częstotliwość .
Wzmacniacze pomiarowe wykonywane są w dwóch technologiach: technika budowy 5 B i technika wzmacniaczowa typu DIL IC 24 -nóżkowe. W technice 5B wytwarzane są zarówno uniwersalne wzmacniacze wielozakresowe i moduły specjalnego przeznaczenia jak np. moduł filtrowy, przetwornik napięcie / częstość, kształtownik fali itp.

Wzmacniacze MAL, o miniaturowych wymiarach stosowane są do różnych sygnałów pomiarowych. Dla galwanicznego oddzielenia sygnałów pomiarowych służą miniaturowe wzmacniacze pomiarowe serii MAL-ISO