Systemy pomiarowe

W dziedzinie systemów pomiarowych dostępne są systemy pomiarowe PC, cyfrowe systemy pomiarowe PC, sieciowe systemy pomiarowe oraz autarkiczne systemy pomiarowe.

Systemy pomiarowe PC umożliwiają uchwycenie i przekazanie sygnałów pomiarowych przeróżnego rodzaju, wielkości i szybkości przy czym system pomiarowy jest kartą wtykową lub zewnętrznym przyrządem połączonym przez różne interfejsy z PC lub poprzez sieć umożliwiając zbieranie i przetwarzanie danych na duże odległości. Zbieracz danych ( datalogger ) posiada własną pamięć i pracuje samowystarczalnie.

Z uwagi na małe wymiary i masy, nadają się do pomiarów mobilnych. Posiadają 16 wejść analogowych +/- 5 V, rozdzielczość 12 Bit , z szybkością odpytywania na kanał 10 kHz, w przypadku dataloggerów szybkość odpytywania na kanał wynosi max. 100 kHz.

Dla zarejestrowania analogowych i cyfrowych sygnałów pomiarowych proponujemy moduły systemu USB:

  • meM-ADDA 16 wejść analogowych +/-5V, 12 Bit, 1 wyjście napięciowe, 4 digitalne wejścia i wyjścia, częstość próbkowania 10 Hz/kanał
  • meM-ADf 16 wejść analogowych +/-5V,12 Bit,1 wyjście napięciowe, 4 digitalne wejścia i wyjścia, częstość próbkowania 10 kHz/kanał
  • meM-Adfo jak meM-ADf jednak z wyjściem przekaźnikowym dla celów sterowania i regulacji
  • meM-PIO 24 digitalne kanały dla sterowania i zbierania sygnałów TTL