Software-programy

Firmowy program o nazwie zastrzeżonej NextView / NT służy do szybkiego uchwycenia danych pomiarowych i do ich analizy oraz wizualizacji On-line.