Sensory-czujniki

Aktywne, półprzewodnikowe, pasywne i digitalne sensory do pomiaru różnych fizykalnych wielkości
jak : światło, ciśnienie, temperatura, droga, dźwięk, wilgotność, przyspieszenie, natężenie prądu, napięcie, moc, moment obrotowy, itp.